Incentives Taxes in Turkey | INVESTANBUL Business Startup Service

معافیت ها و مشوق های مالیاتی در ترکیه

مشوقهای مالیاتی

 •  مناطق توسعه ای اولویت داده شده
 • مناطق توسعه فن آوری
 • مناطق صنعتی سازماندهی شده
 • مناطق آزاد
 • تحقیق و توسعه
 • مؤسسات آموزشی خصوصی
 • سرمایه گذاری ها و اقدامات فرهنگی
 • تخصیص وام
 • مشوق های بخش دریایی بین المللی ترکیه

معافیت ها و امتیازات مالیاتی

 • صادرات کالا و خدمات
 • خدمات رومینگ ارائه شده در ترکیه برای مشتری های خارج از ترکیه (یعنی مشتری های غیر مقیم) همراستا با موافقت نامه های بین المللی رومینگ که یک شرایط عمل متقابل وجود دارد.
 • فعالیت های اکتشاف نفت.
 • تحویل هایی که به نمایندگی های دیپلماتیک، کنسولگری ها و سازمان های بین المللی با وضعیت معافیت مالیاتی یا کارمندان آنها انجام می شود.
 • تأمین ماشین ها و تجهیزات، شامل واردات، برای افراد و شرکت هایی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند و آنهایی که دارای گواهینامه سرمایه گذاری صادر شده توسط مسئولین مربوطه هستند.
 • خدمات ارائه شده در بنادر و فرودگاه ها برای کشتی ها و هواپیماها
 • معافیت های اجتماعی و سایر معافیت ها به تحویل های انجام شده به سازمان های دولتی و سایر سازمان های مرتبط برای اهداف فرهنگی، آموزشی، سلامت و مشابه آن، اعمال می شوند.
 • معاملات بانکی و بیمه ای از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، زیرا به طور جداگانه مشمول مالیات بر معاملات بانکی و بیمه ای به نرخ %5 هستند.
 • معافیت های مالیاتی برای درآمدهای بدست آمده شرکت ها از شعب خارجی آنها و فعالیت های اقتصادی داخلی و خارجی آنها در صورت داشتن شرایطی خاص، فراهم می باشد.
 • تخفیف های تحقیق و توسعه. کسر از مبنای مالیات شرکت های مربوط به هزینه های بخشش، کمک و اعانت خاص برای فعالیت های ورزشی.

This post is also available in: English

Post
Persian
مشاوره رایگان