چطور کار می کنیم

فرآیند و پروسه کاری ما برای به واقعیت رساندن درخواست موکلین
1

جلسه

ست کردن جلسه ملاقات برای شناسایی هر چه بهتر نیاز موکلین
2

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان در مورد درخواست موکل و دسته بندی منافع ، موانع و گزینه های موجود برای دستیابی به هدف موکل
3

انتخاب بهترین و اقتصادی ترین راه حل

طی مشاوره انجام شده و آنالیز کامل از همه جوانب درخواست موکل ارائه بهترین راه حل
4

آغاز پروسه کاری

بعد از گرفتن تأییدیه از موکل و بستن قرارداد شروع پروسه کاری
 

مقالات جدید

    This post is also available in: English

    املاک
    Persian